Training en coaching van researchprofessionals

“Door training en opleiding leert u steeds meer over uw onwetendheid.”
Will Durant

Klinisch wetenschappelijk onderzoek heeft altijd een belangrijke plaats gehad in zowel de academische ziekenhuizen als de grote perifere klinieken. Door de overheid wordt een kader geschapen waarbinnen zich o.a. geneesmiddelenstudies zich moeten afspelen. Dit kader bevat wetten en richtlijnen die zowel nationaal als internationaal gelden.

Mondiaal is er al sprake van de Good Clinical Practice (GCP) richtlijnen. Europees zijn hieraan toegevoegd de Clinical Trial Directives voor wetenschappelijk onderzoek en nationaal de Wet Mensgebonden Onderzoek (WMO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Om onderzoek effectief en efficiënt en volgens de bestaande wet- en regelgeving uit te voeren is geschoold personeel een eerste vereiste. Men dient te beschikken over specifieke vaardigheden en competenties. Door medewerkers zich bewust te laten worden van zaken die ze vaak intuïtief doen en door ze specifieke kennis en inzicht bij te brengen, zullen zij groeien in het functioneren en daarmee andere ook positief beïnvloeden. Specifieke (o.a. GCP) trainingen zijn hierbij een aangewezen hulpmiddel.

Te koop: GCP boekje

ICH/GCP training

Het doel van de ICH/GCP training is kennis en inzicht te verkrijgen en specifieke vaardigheden te ontwikkelen t.a.v. de opzet en uitvoering van klinisch wetenschappelijk onderzoek en daarmee een betere aansluiting te vinden bij de dagelijkse research praktijk. Een groot gedeelte van de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek bestaat uit het nauwkeurig documenteren van onderzoeksgegevens in de essentiële onderzoeksdocumenten.

Die nauwkeurigheid is van groot belang, omdat door onvolledige of onjuiste documentatie de validiteit en dus ook de kwaliteit van de onderzoeksresultaten negatief worden beïnvloed. De wijze van verwerking van onderzoeksgegevens, de gevolgen hiervan en de administratie rondom onderzoek komen ruim aan bod in de training. Voorafgaande aan de uitvoering van een onderzoek dient het z.g. “protocol” te worden ingediend bij een Medisch Ethische Toetsings Commissie. De wet- en regelgeving omtrent deze toetsingsprocedure, de taken en verantwoordelijkheden van de commissie, de ethiek en de rechten en plichten van de proefpersoon zullen uitgebreid gedurende de training aan bod komen.

Penthecilia kan de training in zijn geheel op de behoefte, de kennis en het ervaringniveau van de deelnemers aanpassen.

Indien gewenst kan een coachingstraject “on the Job” worden samengesteld. De researchmedewerker krijgt op deze wijze een persoonlijke en directe training op eigen onderzoek locatie.

Training en workshops:

  • GCP trainingen voor onderzoekers en onderzoeksmedewerkers (algemeen en Op Maat). Aansluitend aan de 2-daagse GCP training kunnen de deelnemers de cursus afsluiten met het landelijk GCP examen georganiseerd door St. CKWO en uitgevoerd door Mediavision. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Cecilia Huisman, info@penthecilia.nl

Workshops:

  • Informed Consent procedure
  • Schrijven van een SOP (tekst)
  • Schrijven van proefpersonen informatie
  • Opstellen van een haalbaarheidsanalyse
  • Opstellen van een begroting

Voor nadere informatie over de trainingen, workshops en de kosten die hieraan verbonden zijn kunt u contact opnemen met Cecilia Huisman, info@penthecilia.nl

Voor sommige trainingen (zoals de GCP training) zijn accreditatiepunten aangevraagd of reeds toegewezen door de V&VN Research professionals en het Accreditatie Bureau voor Medisch Specialisten (ABMS).