GCP

Penthecilia verzorgt GCP trainingen op maat. Van dagdelen tot meerdaagse ICH-GCP trainingen. Stel jouw training samen.

GCP Training

Wat is Good Clinical Practice (GCP?)

Good Clinical Practice (GCP) is een internationale, ethische en wetenschappelijke kwaliteitsstandaard voor de opzet en uitvoer van klinisch onderzoek, waarbij sprake is van deelname door proefpersonen.

Door aan deze standaard te voldoen wordt gewaarborgd dat de rechten, de veiligheid en het welzijn van de proefpersonen zijn beschermd en waarborgt deze standaard dat de gegevens verkregen uit klinisch onderzoek betrouwbaar zijn. Iedereen die actief betrokken is bij de opzet en uitvoer van een klinisch wetenschappelijk onderzoek moet aantonen GCP kennis en ervaring te hebben.

Training, OP MAAT

Onze GCP trainingen zijn op maat gemaakt

Doel: u bekend maken met de beginselen van GCP en de vertaling van de regels naar de onderzoekspraktijk.

U bepaalt waar nog hiaten bestaan in de kennis en de praktische toepasbaarheid van de regels. Op basis van een (actief) onderzoeksprotocol en casuïstiek stellen we een programma op.

Tijdens deze training wordt tevens de nationale wetgeving de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek bij mensen (WMO) meegenomen.

Werkvorm: door middel van opdrachten wordt zoveel mogelijk interactief gewerkt, zodat de lesstof beklijft en de aandacht scherp blijft.

kwaliteitscheck

GCP training samenstellen

De training is voor (arts) Onderzoekers, researchverpleegkundigen/CRC’s, analisten, apothekersassistenten, datamanagers en overige betrokkenen bij klinisch mensgebonden onderzoek!

Mogelijke trainingsonderdelen

 • Geschiedenis wet- en regelgeving in klinisch onderzoek
 • De beginselen van GCP
 • Totaal overzicht nationale en internationale wet- en regelgeving
 • Taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen
 • Doel en taken van METCs en CCMO
 • De Toetsing Procedure – Lokale en centrale beoordeling
 • Informed consent procedure – selectie en informeren
 • Quality assurance (QA) en Quality control (QC)
 • Data Management

Bel ons op +316 513 96 305

Voor aanvragen van trainingen of het GCP boekje:

We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Andere dienstverleningen

  • Opzet onderzoek

   Opzet onderzoek

   Penthecilia verzorgt en begeleidt alle procedures rondom de opzet van klinische wetenschappelijk onderzoek. Van het schrijven van het protocol tot het organiseren van de onderzoeksadministratie en het uitwerken van de onderzoeksvraag

  • Kwaliteitsbeheer

   Kwaliteitsbeheer

   Penthecilia waarborgt uitsluitend kwalitatief hoogwaardig onderzoek door decennia aan opgebouwde ervaring en expertise.

  • Uitvoer onderzoek

   Uitvoer onderzoek

   In deze fase voeren we alle studieprocedures uit conform het protocol, de huidige wet- en regelgeving en, indien het een geneesmiddelenonderzoek betreft, tevens conform de ICH-GCP richtlijnen.