Industrie & Partners

V&VN Research Professionals Beroepsvereniging van researchverpleegkundige en research coordinator
DCRF Dutch Clinical Trial Foundation
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Breederode Breederode Hogeschool: hét opleidingsinstituut binnen de zorg & welzijn
MRDM Verwerkt medische data namens zorgorganisaties
DICA Maakt de kwaliteit van zorg inzichtelijk met betrouwbare vergelijkingen en analyses

CCMO Centraal Commissie onderzoek bij mensen: informatie over o.a. WMO
EMA European Agency For the Evaluation of Medicinal Products
CBG College ter beoordeling van geneesmiddelen
ICH-GCP De Internationale Raad voor de harmonisatie van technische vereisten voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik
FDA Informatie over richtlijnen opgezet door de FDA in Amerika
Europa.eu Informatie over richtlijnen vastgesteld door de Europese commissie