Verzorgen onderzoeksadministratie

Het uitvoeren van een correcte administratie rondom een klinisch onderzoek is één van de meest belastende activiteiten voor een sponsor en een onderzoeker. Een aantal documenten zijn van essentieel belang voor de uitvoering en afronding van een onderzoek, de z.g essentiële onderzoeksdocumenten. Deze documenten kunnen door een onafhankelijke auditor of regulerende instantie worden geïnspecteerd om de betrouwbaarheid van het onderzoek en de integriteit van de verzamelde gegevens te bevestigen.

Alle documenten dienen nauwkeurig en volgens de geldende richtlijnen te worden ingevuld en gearchiveerd. Penthecilia garandeert volledige en betrouwbare dataverzameling en het correct archiveren van alle onderzoeksdocumenten in Investigator Files en Studie Master Files. De dagelijkse last van alle administratieve taken rondom de opzet en uitvoering van een onderzoek kan volledig door Penthecilia worden overgenomen.

Diensten Penthecilia t.a.v. de administratie rondom een onderzoek:

  • organisatie van alle administratie rondom het onderzoek
  • opstellen van onderzoeks files en het verzamelen en beheren van alle essentiële onderzoeksdocumenten
  • archiveren van de onderzoeksdocumenten volgens de geldende wetgeving
  • verzamelen en documenteren van de onderzoeksgegevens in de Case Report Formulieren, het z.g datamanagement
  • oplossen van Queries
  • administratief afsluiten van het onderzoek