Schrijven van SOP’s

Bij de uitvoering van klinisch wetenschappelijk onderzoek wordt getracht data te leveren van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Om dit te kunnen realiseren, is een kwaliteitssysteem nodig waarin processen, taken en verantwoordelijkheden die bepalend zijn voor de te leveren kwaliteit zichtbaar worden gemaakt. Een goed middel om dit te bereiken is het gebruik maken van Standaard Operating Procedures (SOP).
Sop’s zijn gedetailleerde, geschreven instructies om te komen tot uniformiteit van de uitvoering van een specifieke activiteit / procedure voor, tijdens en na afsluiten van een onderzoek. SOP’s zijn noodzakelijk om maximale veiligheid en efficiëntie te bereiken.

Diensten Penthecilia t.a.v. schrijven van SOP’s:

  • Opstellen index van benodigde SOP’s
  • Schrijven van SOP en SSP (studie specifieke procedures)
  • Implementeren van SOP’s
  • Scholen van onderzoekspersoneel in het schrijven en onderhouden van SOP’s