Datamanagement

Een van de belangrijkste onderdelen van de uitvoer van een klinisch onderzoek is het verzamelen en verwerken van de onderzoeksgegevens. Penthecilia heeft zeer ervaren datamanagers in dienst. Zij hebben ervaring op het gebied van alle medische specialismen en zijn direct inzetbaar. Ook indien er sprake is van achterstallige data verwerking kan Penthecilia voor een korte intensive periode de data verwerken zodat uw onderzoek weer de gestelde deadlines behaald.

Diensten Penthecilia t.a.v. de begeleiding van data management:

  • Invullen Case Report Formulieren, papieren en elektronische CRF’s
  • Ontwikkelen brondocumenten
  • Afhandelen van queries
  • Archiveren van CRF’s
  • Begeleiden van monitorvisites