Dienstverlening

Penthecilia verleent diensten ten behoeve van de onderzoeker en de onderzoekssites.

Het uitvoeren van onderzoek is niet alleen een kwestie van proefpersonen includeren maar ook dienen alle studieprocedures conform het protocol, de huidige wet- en regelgeving en indien het een geneesmiddelenonderzoek betreft tevens conform de ICH-GCP richtlijnen te worden gevoerd.

Penthecilia verzorgt en begeleidt alle procedures rondom de opzet en uitvoering van het onderzoek, van het schrijven van het protocol en het uitwerken van de onderzoeksvraag tot en met de close out visite.

Afhankelijk van uw situatie maken wij een plan op maat voor de ondersteuning van een deel of het gehele onderzoekstraject.